Een Heldere Zaak

Een Heldere Zaak vergroot het zelfvertrouwen en de impact van mensen in organisaties. Het versterkt de emotionele basis voor bedrijfsvoering wat maakt dat het zelforganiserende en beïnvloedende vermogen exponentieel stijgt. Welkom bij Een Heldere Zaak, opgericht door Marieke van Voorn, organisatiecoach ‘Systeem Intelligentie’.

Emotioneel Intelligente organisaties zijn vitaal, wendbaar en zich bewust van hun plek in het krachtenveld. Ze zijn in staat om zich te verbinden aan de bestaansreden van de organisatie, het waaróm ervan. Rationele en niet-rationele processen zijn ‘alligned’, evenals structuur en cultuur. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen. Leiders en medewerkers zijn er bewust, autonoom, zelforganiserend en werken multidisciplinair samen, zodanig dat de bedoeling centraal staat. Bijvoorbeeld:

  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het onderwijs en docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door politici, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

Zo begeleid ik bestuurders, leiders en teams tot emotioneel en systemisch intelligente beïnvloeders die in veranderende omstandigheden weten wat hen te doen staat om zelforganisatie te bevorderen.