Een Heldere Zaak
header_01

Een Heldere Zaak werkt met leiders van organisaties die de emotionele basis voor hun bedrijfsvoering willen versterken of helen na een periode waarin de organisatie te lang onder druk heeft gestaan. Marieke van Voorn is organisatiecoach en oprichter van Een Heldere Zaak.

Emotioneel vitale organisaties zijn in staat het (soms pijnlijke) verleden achter zich laten. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen. Ik begeleid leiders van organisaties die autonomie, zelforganisatie en multidisciplinaire samenwerking willen bevorderen, zodanig dat de bedoeling centraal staat en het evolutieve doel gediend kan worden. Bijvoorbeeld:

  • Klanten ervaren dat hun bank, verzekeraar of leverancier bestaat om hen te dienen met heldere structuren en processen die gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid geven.
  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het onderwijs en docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

Zo begeleid ik leiders en teams tot ‘systemisch intelligente’ beïnvloeders die oog hebben voor het grotere geheel waarin zij functioneren. Met de verbindingen van hoofd, hart & ziel, een nieuw perspectief op de onderlinge verhoudingen én met een dieper besef van het eigen intuïtief ‘weten’ (hoger zelfbewustzijn), kunnen zij de vitaliteit en duurzaamheid van de organisatie positief beïnvloeden.