Een Heldere Zaak

Een Heldere Zaak werkt samen met leiders van organisaties die het zelfhelende en wendbare vermogen van hun organisatie willen vergroten. Samen versterken en helen we de emotionele basis voor de bedrijfsvoering. Zo ordenen we rationele en niet-rationele processen en herstellen de harmonie, meestal na een periode waarin de organisatie -te lang- onder druk heeft gestaan. Ik ben Marieke van Voorn, heelkundig en veranderkundig organisatiecoach, tevens oprichter van Een Heldere Zaak.

Emotioneel gezonde organisaties zijn in staat het -soms pijnlijke- verleden achter zich laten. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen. Ik begeleid leiders van organisaties die autonomie, zelforganisatie en multidisciplinaire samenwerking willen bevorderen, zodanig dat de bedoeling centraal staat en het evolutieve doel gediend kan worden. Bijvoorbeeld:

  • Klanten ervaren dat hun bank, verzekeraar of leverancier bestaat om hen te dienen met heldere structuren en processen die gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid geven.
  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het onderwijs en docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door politici, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

Zo begeleid ik bestuurders, leiders en teams tot systemisch intelligente beïnvloeders met oog voor het grotere geheel en impact op het zelfhelende vermogen van hun team/organisatie. Met de verbinding van hoofd, hart & ziel krijgen zij een nieuw perspectief op de onderlinge verhoudingen én hebben zij een dieper besef van het eigen intuïtief ‘weten’ (hoger zelfbewustzijn). Zo kunnen zij de vitaliteit en duurzaamheid van de organisatie voortdurend positief beïnvloeden.