Een Heldere Zaak vergroot het zelfvertrouwen en de impact van mens(en) in organisaties, door de Systeem- en Emotionele Intelligentie te verhogen. Weeffouten in de structuur en emotionele blokkades komen aan het licht met Een Heldere Zaak. Door het versterken van de rationele en emotionele basis voor bedrijfsvoering, stijgt het zelf-organiserend vermogen exponentieel evenals de effectiviteit van de organisatie. Welkom bij Een Heldere Zaak, opgericht door Marieke van Voorn.

Mensen en organisaties die verbonden zijn met hun bron, zijn geaard en systeem- en emotioneel intelligent, waardoor ze vitaal, wendbaar en bewust van hun plek in het krachtenveld kunnen functioneren. “It starts with why” (Simon Sinek). 

Plaatje Bron, Proces, Effect. Marieke van Voorn/ Ont-Wikkelen/ Bewustzijn

Emotioneel Intelligente organisaties zijn in staat om zich te verbinden aan hun bestaansreden, aan het waaróm van hun bestaan. Ook zijn rationele en niet-rationele processen zijn ‘alligned’, op één lijn. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen. Leiders en medewerkers zijn er bewust, autonoom, zelforganiserend en werken multidisciplinair samen aan hetzelfde hogere gezamenlijke doel. Bijvoorbeeld:

  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het curriculum en het onderwijs. Docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door politici, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

“Great things are done by a series of small things brought together”, Vincent van Gogh.

Foto: Circulaire terrassen van de ruïne van Moray, heilige vallei nabij Cuzco in Peru. Microklimaatsystemen die gezamenlijk een ecosysteem vormen. Bezocht in april 2018.