Een Heldere Zaak verhoogt de Systeem- en Emotionele Intelligentie bij mensen en organisaties, waardoor hun impact stijgt en hun systeemblindheid sterk afneemt. Gedragspatronen van leiders, professionals, de staf en hun werking op elkaar worden in het licht gezet en verlicht. Weeffouten in de structuur, de organisatieprocessen en emotionele blokkades in de onderstroom komen aan het licht, waarna de ordening kan worden hersteld. Wanneer de bestaansreden van de organisatie en haar unieke toegevoegde waarde weer helder wordt, ontstaat beweging van wat vast zat. Door de organisatie terug te brengen tot haar essentie, los van verstrikkingen en overlevingsmechanismen, stijgt het zelf- en onderling vertrouwen en daardoor het zelf-organiserend en zelfhelend vermogen. Welkom bij Een Heldere Zaak, opgericht door Marieke van Voorn in 2010.

Mensen en organisaties die bezield zijn en verbonden zijn met hun eigen natuur, zijn geaard, waardoor ze vitaal, wendbaar en (zelf-)bewust op hun plek in het krachtenveld kunnen functioneren. Het ont-wikkelen (of af-wikkelen van verstrikkingen) van individuen en organisaties is een proces waarbij het effect zowel heelheid, eenheid en bewustwording is, wanneer men handelt naar wat zich laat zien. Bewustzijn geeft ‘goede aarde’ en een gezond klimaat voor groei en verdere  rijping, wat bij mens en organisatie leidt tot expansie en het uitgroeien boven zichzelf en het eigen belang. Het samen dienen van een gezamenlijk en hoger belang, voert naar onderlinge verbinding. Dit is waar Een Heldere Zaak voor staat:

Systeem- en emotioneel Intelligente organisaties zijn dus in staat om zich te verbinden aan hun bestaansreden, aan het waaróm en waartoe van hun bestaan. Rationele en niet-rationele processen zijn dan ‘aligned’, functionerend op één lijn. Authentiek en voorspelbaar handelingsbekwaam. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen, in lijn met hun bestaansreden. Leiders, staf en medewerkers zijn er bewust, autonoom en zelf-organiserend. Ze werken multidisciplinair samen aan hetzelfde hogere gezamenlijke doel met het volgende resultaat:

  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het curriculum en het onderwijs. Docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door politici, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

“Great things are done by a series of small things brought together”, Vincent van Gogh.

Foto: Ruïnes van Moray in de ‘Sacred Valley’, Peru. Moray was naar alle waarschijnlijkheid een landbouw onderzoekslaboratorium. De circulaire terrassen vormen een vruchtbare eenheid. Bezocht in april 2018.