Een Heldere Zaak vergroot het zelfvertrouwen en de impact van mensen in organisaties, door de Systeem- en Emotionele Intelligentie te verhogen. Weeffouten in de structuur en emotionele blokkades in de onderstroom komen aan het licht en worden verlícht met Een Heldere Zaak. Door het versterken van de rationele en emotionele basis voor bedrijfsvoering, stijgt het zelforganiserend en zelfhelend vermogen exponentieel, evenals de effectiviteit van de organisatie. Welkom bij Een Heldere Zaak, opgericht door Marieke van Voorn in 2010.

Mensen en organisaties die verbonden zijn met hun natuurlijke bron, zijn geaard, waardoor ze vitaal, wendbaar en (zelf-)bewust op hun plek in het krachtenveld kunnen functioneren. Het ont-wikkelen van individuen en organisaties is een proces waarbij het effect zowel eenheid als bewustwording is. Bewustzijn geeft ‘goede aarde’ en een gezond klimaat voor groei en verdere  rijping, wat bij mens en organisatie leidt tot expansie en het uitgroeien boven zichzelf en het eigen belang. Het samen dienen van een gezamenlijk en hoger belang, voert naar onderlinge verbinding. Dit is waar Een Heldere Zaak voor staat:

Systeem- en emotioneel Intelligente organisaties zijn in staat om zich te verbinden aan hun bestaansreden, aan het waaróm en waartoe van hun bestaan. Rationele en niet-rationele processen zijn dan ‘alligned’, functionerend op één lijn. Ze accepteren en aanvaarden de voortdurend veranderende realiteit en kunnen daar veerkrachtig en effectief op anticiperen. Leiders en medewerkers zijn er bewust, autonoom en zelf-organiserend. Ze werken multidisciplinair samen aan hetzelfde hogere gezamenlijke doel. Bijvoorbeeld:

  • Cliënten in een zorginstelling voelen zich weer veilig, rustig en vertrouwd met zorgteams en behandelaren die zelfbewust samenwerken met familie en cliënten(raad).
  • Studenten zijn tevreden over het curriculum en het onderwijs. Docenten weten zich gesteund en gefaciliteerd om de continuïteit en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
  • Patiënten worden effectiever en prettiger begeleid met medisch specialisten en verpleegkundigen die zich samen verantwoordelijk voelen voor het opname-, operatie- en genezingsproces.
  • Burgers voelen zich gezien en gehoord door politici, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, doordat ze de weg kennen naar de juiste hulp én zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

“Great things are done by a series of small things brought together”, Vincent van Gogh.

Foto: Circulaire terrassen van de ruïne van Moray, heilige vallei nabij Cuzco in Peru. Een serie microklimaatsystemen die gezamenlijk een heel ecosysteem vormt. Bezocht in april 2018.