Een Heldere Zaak vermindert systeemblindheid voor de onderliggende patronen en geeft een ruimer bewustzijn over intermenselijke organisatieprocessen. Het overzicht over de krachtenvelden die zich binnen, buiten en tussen organisaties afspelen, groeit door het creëren van inzicht in hoe alles met alles samenhangt. Overzicht en inzicht geven richting en helpen focussen op het juiste, het effectieve. Het maakt dat leiders gaan vertrouwen op hun innerlijk ‘weten’ wat wel en niet (langer) passend is.

Bestuurders met zelfvertrouwen, inzicht en overzicht hebben de grootse impact. Frederic Laloux schetst het helder in zijn baanbrekende boek Reinventing Organizations (2015): “Organisaties kunnen zich niet verder ontwikkelen dan de ontwikkelfase waarin het leiderschap zich bevindt”.  Wanneer zij waker en aware zijn en op hun intuïtie durven vertrouwen, kunnen ze met de juiste besluiten en aanpak hun organisatie leren zichzelf te (re)organiseren tot een levende eenheid.

Daarom begint Een Heldere Zaak bij het geven van overzicht en inzicht aan de bestuurders en directeuren die het stuur van hun organisatie effectiever willen leren hanteren in de juiste richting. Door het bewustzijn te verruimen, worden onbewuste processen en patronen zichtbaar, zodat ze doorbroken kunnen worden. Het ‘sense & respond’ vermogen van leiders groeit.

“Awareness is our business, choice is theirs”, (Barry Oshry, 2018)

Een Heldere Zaak maakt zichtbaar, door-voelbaar en hanteerbaar wat er speelt. Ook wordt helder wat de organisatie nodig heeft van de leiders en professionals om het nog ongekende potentieel aan te boren en de ruimte te geven. Samen werken we aan het zelfhelende en zelforganiserende vermogen van de organisatie, zodat iedere betrokkene met een gevoel van professionele vrijheid én verantwoordelijkheid samen kan werken aan het dienen van het gezamenlijke doel.

“You can’t change, what you don’t acknowledge”.

Foto: Zwarte Raaf, symbool voor de magische verbinding als boodschapper tussen bewustzijn en onderbewustzijn, en tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke.