Brug | Een Heldere Zaak

Een Heldere Zaak doorbreekt destructieve patronen en bouwt een brug van de huidige naar de gewenste situatie. Een transformatieproces van oud naar nieuw brengt met zich mee, dat er zaken verloren gaan, zodat er ruimte gecreëerd kan worden voor het nieuwe. Een Heldere Zaak begeleidt het rouw- en opbouwproces, waarna de organisatie in beweging komt en vitaliseert.

“Wie aan niets is gehecht, heeft geen verlies te vrezen”
Lao Tse (Chinees filosoof, ca. 600 v Chr.)

Organisaties die voortdurend veranderen hebben om te gaan met verlies, zodat ze nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken kunnen blijven aanvaarden en uitdagingen kunnen aangaan. Ook het ontrafelen en opschonen van collectieve gevoelens die hun oorsprong hebben in ‘oud zeer’ over conflicten, fusies, reorganisaties, incidenten en ontslagen uit het verleden, is van belang bij het aanvaarden van verandering. Goed verwerkt verlies van functie, macht, collega’s, cliënten of klanten, maakt dat er weer ruimte ontstaat voor een nieuwe en voortdurend veranderende werkelijkheid.

Een Heldere Zaak hanteert vier elementen bij het bouwen van een brug van de huidige situatie naar de gewenste, een vitale organisatie met samenwerking en flow:

  1. Kracht. Behouden van goede kwaliteiten, concepten, methoden en … los laten van oude emoties en overtuigingen over pijnlijke gebeurtenissen,
  2. Leiderschap. Bekrachtigen van leiders en teamleden tot bruggenbouwers die vanuit hun natuurlijke kracht focussen op de gezamenlijke organisatie-taak.
  3. Vakvolwassenheid & eigenaarschap. Bouwen van vertrouwen door teams te begeleiden naar verantwoordelijkheid, vakvolwassenheid & veerkracht in de teams.
  4. Verbinding & vitaliteit. Bekrachtigen van de organisatie-identiteit met onderling verbonden en vitale teams en afdelingen.

Deze snelle, diepgaande en effectieve aanpak leidt tot het hervinden van kracht & zingeving, want men kan zich opnieuw verbinden met de bedoeling, de kerntaak en de specifieke identiteit van de organisatie.