Essentie | Een Heldere Zaak

Een Heldere Zaak ziet organisaties als levende organismen, die zich kunnen ontwikkelen en aanpassen aan een steeds veranderende omgeving (Images of Organizations, Gareth Morgan). Een organisatie kan vitaal en gezond functioneren, maar kan ook (chronisch) ziek worden of geestelijk in verwarring raken over haar essentie, identiteit of koers.

Een Heldere Zaak is een helende zaak en heeft haar wortels in organisatiesociologie & -psychologie, in systemisch werk met organisatieopstellingen en in de inheemse wijsheid van het sjamanisme. Het betekent dat Marieke van Voorn zowel bewuste als onbewuste informatiebronnen en zichtbare & onzichtbare fenomenen aanboort en onderzoekt bij het vinden van oplossingsrichtingen voor complexe organisatievraagstukken.

Een organisatie die op een gezonde manier in verbinding staat met haar eigen essentie en ziel is beter in staat om in te spelen op verwachtingen van klanten, cliënten en opdrachtgevers, zonder haar identiteit te verliezen. De systemische aanpak geeft heldere aanwijzingen over (dis-)functionele factoren en wat concreet nodig is om het systeem een emotioneel vitale basis te geven. Het bijzondere van systemisch werken in organisaties is dat het resulteert in zowel expliciete oplossingsrichtingen als in een fenomenologische transformatie van het collectieve bewustzijn over wat essentieel is voor een gezond organisatiesysteem. Fenomenologie (Goethe, 1861-1925) heeft als uitgangspunt dat er zowel een fysieke als geestelijke wereld bestaan die elkaar beïnvloeden.

Een Heldere Zaak begeleidt organisaties, teams en individuen in dit ontwikkel- en helingsproces waarbij men gezamenlijk een andere, nieuwe weg inslaat. We werken samen aan het op één lijn brengen van de rationele bovenstroomprocessen met de niet-rationele onderstroom, zodat de missie en visie congruent samen vallen met de operationele processen in de uitvoering.

Met de verheldering van organisatiepsychologische vraagstukken en met het oplossen van systemische verstrikkingen, leggen we samen een stevig fundament voor het bouwen en (soms noodzakelijk) verbouwen van de organisatie. Door een emotioneel gezonde bedrijfsvoering groeit het vermogen tot autonomie en zelforganisatie in teams en van individuen.