Met Een Heldere Zaak ont-wikkel ik individuen en organisaties die zich hebben in-gewikkeld in complexe verhoudingen met zichzelf en anderen, waardoor ze zichzélf zijn kwijt geraakt. In het proces van ont-wikkelen en afpellen, kijk ik dwars door de vorm heen en onderzoek ik wat er speelt in het onderbewuste en wat nodig is om het zelfhelend vermogen van individuen en organisaties te herstellen.

Vaak zijn mijn individuele cliënten leiders en professionals in organisaties met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze ‘vechten’ vaak al langere tijd -ten koste van zichzelf- omdat hun visie, aanvliegroute én de kracht waarmee ze die naar buiten brengen onvoldoende aansluit bij de belevingswereld en het bewustzijn van anderen in hun krachtenveld. Veelal zijn het mensen met een groot potentieel die zichzelf onbewust in de weg zitten, bijvoorbeeld door een gebroken vertrouwen in anderen (en vaak ook in zichzelf), of door subtiele vormen van zelf-sabotage of minder subtiele vormen van zelfdestructie. Existentiële zelftwijfel en burn-out klachten kunnen het gevolg daarvan zijn.

In organisatieopdrachten werk ik samen met leiders die zich bewust zijn van het grote potentieel van hun organisatie, maar inzien dat er in het verleden cruciale zaken, mensen en taken zijn verwaarloosd, waardoor de organisatie vastloopt in controlemechanismen, tegenkrachten en onnodige complexiteit.

Hóe ik het proces van ont-wikkelen en ont-vouwen van tegenkrachten realiseer is een magisch (en) realistisch proces en daardoor eigenlijk ‘met geen pen te beschrijven’, omdat elke interventie verschilt. En ook omdat de samenwerking met elke cliënt een andere dynamiek kent. Ieder individu en elke organisatie heeft haar eigen ziel en een eigen levensverhaal, welke het startpunt van elk ont-wikkelproces markeert. Wat zich echter in ont-wikkelprocessen voordoet, is dat ik naast mijn organisatiekundige en veranderkundige kennis en ervaring, veelal vaar op mijn intuïtie, op natuurlijke wetmatigheden en op systemische principes.

Geen traject en uitkomst is hetzelfde, hoewel het startpunt van een ont-wikkel-proces zoals gezegd altijd de voorgeschiedenis van individuen en organisatievraagstukken is. Belangrijk principe is dat ieder gaat onderkennen welke bijdrage men zélf heeft geleverd aan de ontstane situatie. Dát bewustzijn werkt sterk doorbrekend, vermindert onmacht, geeft ruimte aan begrip en mildheid naar andere actoren in het krachtenveld. Het vormt het begin van het opnieuw zélf de regie pakken. Ook de uitwerking van elk ont-wikkelproces vertoont veel overeenkomsten waarbij men individueel en in teamverband naderhand meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn, tevredenheid, invloed en flow in leven en werk ervaart.

“The journey isn’t so much about becoming someone. It’s about getting rid of everything that isn’t really you”, Paolo Coelho.

Foto: een ont-wikkelend varenblad, de Koru volgens de Maori in Nieuw-Zeeland. Bezocht in 2005. Het logo van Een Heldere Zaak is ervan af geleid.

 

 

 

X