Zicht | Een Heldere Zaak

Een Heldere Zaak geeft overzicht. Overzicht over de krachtenvelden die zich buiten en tussen organisaties afspelen. Overzicht over hoe maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op de bedrijfsvoering, nu en in de emerging future, de zich ontvouwende toekomstige werkelijkheid.

Een Heldere Zaak geeft ook inzicht in de patronen en krachtenvelden die zich binnen organisaties en tussen mensen afspelen en welke impact dat heeft op de keten van dienstverlening en daarmee op het grotere geheel. Bestuurders en leiders hebben veelal de grootste impact. Frederic Laloux schetst helder in zijn baanbrekende boek Reinventing Organizations (2015): “Organisaties kunnen zich niet verder ontwikkelen dan de ontwikkelfase waarin het leiderschap zich bevindt”. Wanneer bestuurders, leiders of oprichters een top-down ‘demand & control’ wereldbeeld hebben (of hadden), ontstaan er veel onnatuurlijke belemmeringen in de besluitvorming. Er is dan geen sprake van een natuurlijke flow van multidisciplinaire samenwerking aan een gezamenlijk doel. Wanneer zij echter sensitief zijn op wat er speelt en aan de behoeften beantwoorden, kan de organisatie zichzelf helen tot een eenheid en zelf-organiserend functioneren als een vitaal, levend organisme.

Daarom begint Een Heldere Zaak bij het geven van overzicht en inzicht aan de bestuurders die het stuur van hun organisatie hanteren. Door het bewustzijn van bestuurders te verruimen, maken we onbewuste processen en patronen zichtbaar om ze vervolgens te kunnen doorbreken. We laten zien en ervaren wat de impact van het huidige leiderschap van bestuurders en directie is op de vitaliteit en veerkracht van de organisatie. We vergroten het ‘sense & respond’ vermogen van leiders.

Een Heldere Zaak maakt zichtbaar, door-voelbaar en hanteerbaar wat er speelt en wat de organisatie nodig heeft van de leiders en professionals om het nog ongekende potentieel de ruimte te geven. Samen werken we aan het zelfhelende en zelforganiserende vermogen van de organisatie, zodat iedere betrokkene met een gevoel van professionele vrijheid én verantwoordelijkheid samen kan werken aan het dienen van het evolutieve doel.

“You can’t change, what you don’t acknowledge”