De essentie van Een Heldere Zaak is van nature ‘het verhelderen van niet transparante zaken’. Verhelderen doe ik met het wakker maken van leiders en professionals. Zelf doorzie ik in ‘a split second’ welke patronen er zijn met een mix van kennis, ervaring en helderziendheid. Met systemisch kijken en werken o.m. met organisatieopstellingen onderzoek ik met de leiders en teams wat de bronnen zijn van de patronen. Zo zet ik zo veel mogelijk mensen binnen een organisatie op een ander been, met een ruimer bewustzijn van wat er speelt. Ik gun het iedereen die verwikkeld is geraakt in een web van patronen, om er dwars doorheen te kunnen kijken. Helderheid maakt dat complexe verhoudingen en vastgeroeste patronen ontrafelen en los komen met het doel om ‘terug naar de essentie’ te gaan.

Gedragspatronen kunnen het effectiefst worden doorbroken, wanneer zo veel mogelijk betrokkenen de hele realiteit onder ogen komen. Daarom geef ik helderheid over de samenhang tussen zichtbare en onzichtbare processen. Zo ontstaat een meervoudig perspectief op wat er speelt in zowel de onderstroom als de bovenstroom, vanaf de werkvloer, de top, de staf en door de ogen van de klant.

Met mijn aanpak open ik ogen, waardoor systeemblindheid verdwijnt en meestal ook de blinde vlekken over het eigen functioneren. Overzicht en inzicht groeien zienderogen ten koste van tunnelvisie, oogkleppen en oost Indische doofheid… Ook opent mijn aanpak het hart waardoor processen als zelf-sabotage, veroordeling van anderen en angst voor nieuwe invloeden zichtbaar afnemen. Zo ontstaat ruimte voor alle betrokkenen om met concrete nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen te komen.

Leiders en professionals met zelfvertrouwen, inzicht en overzicht hebben veel meer impact en invloed. En ieder die zich ontwikkelt naar een ‘nextlevel’ bewustzijn, vergroot zijn of haar ‘sense & respond’ vermogen. Het zelfhelende en zelforganiserende vermogen van mensen en organisaties groeit daarom exponentieel, wanneer ieder leert inzien wat hen verbindt en wat los gelaten kan worden om samen voor het ongekende potentieel te gaan.

Het bijzondere van mijn sociologische en veranderkundige achtergrond gecombineerd met systemisch kijken en werken is, dat het resulteert in zowel expliciete oplossingsrichtingen als in een fenomenologische transformatie van individuen, teams en het gehele systeem. Johann Wolfgang Goethe (1861-1925), was één van de grondleggers van de fenomenologie die beschrijft hoe fysieke en geestelijke werelden elkaar beïnvloeden. Die werelden verbind ik in Een Heldere Zaak.

“Awareness is our business, choice is theirs”, (Barry Oshry, 2018)

Foto: Zwarte Raaf, symbool voor de magische verbinding als boodschapper tussen bewustzijn en onderbewustzijn, en tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. 

X
X