Herstel het zelfhelend vermogen van organisaties . . .

Marieke van Voorn“Ben ik nou de enige die dit ziet en voelt?” Doorzie jij dat je organisatie lijdt en steeds zelf haar eigen potentieel in de weg zit? Of zie jij jezelf eerder als een procesbegelijder dan als een procesbegeleider van organisatieveranderingen? Dan ben je van harte welkom bij de leergang Heel de Organisatie

Jouw ambitie is om hardnekkige patronen en heilige huisjes te doorbreken die de organisatie in een greep houden en vastroesten. Jij wil helpen om de vastgeroeste patronen die er al jaren, decennia voortleven in de organisatie transformeren. Waardoor er intern wél wordt samengewerkt met een gelijke basishouding en focus. Zodat tegelijkertijd in een gelijkwaardige verbinding met klanten, cliënten, afnemers en leveranciers flow ontstaat. Met… resultaat in een vitale organisatie, waar love (verbondenheid) en power (daadkracht) samengaan.

Deze leergang Heel de Organisatie® geeft in zeven modules inzicht in wat er nou eigenlijk aan de hand is in je organisatie en wat jij en zij er aan kunnen doen, zodat de organisatie zich kan herstellen. Maar ook maakt de leergang helder waar je vooral met je hoofd en handen vanaf moet blijven. Want voor je het weet, werk je met je beste bedoelingen onbewust mee aan het creëren van meer gedoe en loopt de samenwerking nog verder vast. Dat wil jij niet. Jij wil constructief bijdragen.

Je gaat het pas zien, als je het doorhebt …

Vóór je jouw ambitie kunt waarmaken zul je oog moeten krijgen voor de blinde reflexen die er binnen jouw (elke) organisatie zijn en voor de verstrikkingen (patronen) die jij zelf hebt opgelopen in je leven. Deze leergang verruimt je bewustzijn en maakt je moedig, omdat je meer verbonden raakt met jezelf en zo met de wereld om je heen. Je leert om weloverwogen systemisch intelligent gedrag te laten zien. Ook ga je constructief je context beïnvloeden, zodat zij het ook gaan (in)zien. Jij kunt je organisatie ‘systemisch intelligenter’ maken, door de bestaansreden als uitgangspunt te nemen bij het vitaliseren van de mensen en de organisatie. Voorbij symptoombestrijding en systeem-blindheid.

Doelgroep

Deelnemers zijn interne en externe leiders en procesbegeleiders van organisatieveranderingen, die de noodzaak voelen om de bron van ingewikkelde organisatie-ontwikkelvraagstukken te diagnosticeren en behandelen. Naast het inbrengen van je eigen vraagstukken is het nuttig dat je over enige ervaring met -het ondergaan van- systemisch werk en/of organisatieopstellingen beschikt, omdat we deze methode veelvuldig inzetten voor het ontrafelen en doorbreken van patronen. Je hoeft geen opleiding gevolgd te hebben in systemisch werk, maar het is nuttig wanneer je de werking ervan hebt ervaren. De leergang is niet geschikt voor mensen die zoeken naar een quick fix voor complexe organisatievraagstukken.

Aanpak

De leergang bestaat uit een theoretisch kader aangevuld met systemische oefeningen en huiswerk, waardoor we onderling veel uitwisselen en van elkaar leren. Ook worden per module enkele cases van de deelnemers ontrafeld met organisatieopstellingen. Vanaf de eerste dag nodig ik je uit om zowel jezelf als de andere deelnemers te spiegelen bij hun organisatievraagstukken, waardoor je de theorie en je eigen wijsheid leert toepassen in de praktijk om het geleerde te internaliseren. Een individuele sessie met mij ondersteunt jou in dit persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelproces.

Opbouw

Module Ia : Begin met de Bestaansreden (Start with WHY | met de groep)
Deze tweedaagse start met welkom & waarom je je inschreef met je individuele en organisatievraagstuk. Waartoe bestaat jouw organisatie en hoe verhoud jij je daarmee? Wat is jouw dienende plek en taak? Ook onderzoeken we wat er aan jou wordt uitbesteed en welke ontwikkelopgave je zelf hebt aangenomen. In hoeverre is jouw loyaliteit vervormd door jouw eigen systeem?

Module Ib: Begin met de Bestaansreden (Start with WHY | met jou als individu)
Los van de groep sta jij een heel dagdeel centraal. Een individuele systemische sessie maakt jou bewust van je eigen familiesysteem. Samen met jou ontrafel ik een scala aan familieverstrikkingen en beschermingsmechanismen, zodat je ze kunt (h)erkennen, los laten en transformeren. Je krijgt inzichten die leiden tot een systemisch intelligenter handelingsrepertoire. Je leert zo o.m. grenzen stellen, te gaan staan voor wat je weet/ziet, anderen aanspreken, relativeren, accepteren van wat is.

Module II: Onderscheiden van leiderschapspatronen in organisaties (HOW)
In deze module kijken we naar collectieve patronen van systeemblindheid in organisaties. Wat zijn kenmerken van systemisch intelligent leiderschap versus blinde reflexen en ‘onbewust verlammend’ handelen? Je krijgt inzicht in wat nodig is voor een juiste Love & Power balans en hoe parallelle processen ontstaan en waarom ziektewinst het vaak wint van moreel en transformationeel, vitaliserend leiderschap. Je leert wat passende leiderschapsstijlen per organisatie-ontwikkelfase zijn.

Module III: Doorbreken van systeemblindheid in de organisatie-top (HOW)
We onderscheiden welke blinde reflexen kunnen bestaan bij leiders in de top van organisaties, die voortdurend te maken hebben met een complexe context en onverwachte ontwikkelingen. In hoeverre zijn verkrampende reflexen herkenbaar voor jou en welke invloed hebben ze op de vitaliteit van organisaties van de deelnemers. Verder is er aandacht voor wat jij wel én niet kan doen om de leiders te begeleiden van systeemblindheid naar systeem-inzicht.

Module IV: Doorbreken van systeemblindheid op de werkvloer (HOW)
Op deze dag staat centraal wat de blinde reflexen van medewerkers op de werkvloer kunnen zijn, die dagelijks moeten dealen met door anderen genomen besluiten. Opnieuw bespreken en onderzoeken we welke reflexen voorkomen in de betrokken organisaties en wat jij kunt doen én laten om deze patronen te doorbreken. Daarnaast staan we stil bij hoe je uitvoerende professionals medeverantwoordelijk maakt voor de onderlinge verhoudingen en het gezamenlijke resultaat.

Module V: Doorbreken van systeemblindheid bij de staf (HOW)
Blinde reflexen van de staf zijn dat ze zich positioneren tussen verschillende partijen in het krachtenveld. Zij raken niet zelden in een spagaat tussen alle belangen. Hoe dat uitpakt in de betrokken organisaties wordt op deze dag uitgebreid systemisch onderzocht met organisatie-opstellingen. De blinde reflexen die jij in je organisatie herkent, worden verlicht met nieuwe inzichten. Zo krijg jij concreet en helder hoe jij kunt bijdragen aan een goede love & power balance.

Module VI: Doorbreken van systeemblindheid bij klanten (HOW)
Klanten en cliënten kunnen zich in hun behoeften genegeerd voelen, waardoor ze in een reflexmatig (aan)klaagpatroon schieten. Verhoudingen komen op scherp te staan en een constructieve verhouding is dan ver te zoeken. We krijgen deze dag een meervoudig perspectief op het creëren van een gelijkwaardige verhouding tussen vrager & aanbieder. Jij krijgt inzicht en handvatten hoe vragers en aanbieders elkaar kunnen versterken in hun beider én hun gezamenlijke belang.

Module VII: Integratie van kennis, ervaring en inzichten (WHAT)
Op deze dag zetten we de puntjes op de i en staan we stil bij het resultaat van de leergang voor jouzelf en met betrekking tot elk ontwikkelvraagstuk dat de revue passeerde. Waartoe heeft het voortdurend verruimen van jouw bewustzijn en het afpellen van individuele en organisatie-verstrikkingen geleid? In hoeverre durf je te gaan staan voor wat jij inziet, doorziet en overziet?

Eindtermen van de Leergang:

  • systemische intelligentie: begrijpen hoe alles samenhangt en de eigen herstellende invloed erop, alsmede vertrouwen op het ontwikkelproces met eenheidsbewustzijn.
  • professionele integriteit: het kunnen en durven nemen van herstellende interventies. Bewust bekwaam met moed en daadkracht.

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een certificaat voor het volgen van de leergang Heel de Organisatie®.

Begeleiding

Ik, Marieke van Voorn, ben organisatiesocioloog, veranderkundige en systemisch organisatiecoach. In 2010 startte ik Een Heldere Zaak, de uitgelezen plek om haar ervaring met organisatieontwikkeling te verbinden met systemisch werken. Ik begeleid teams en organisaties die zijn vastgelopen door verlammende patronen naar levenskrachtige teams en organisaties, door ze weer te verbinden met hun bestaansreden (why). Met zingeving van binnenuit. Daarnaast ontrafel ik individuele patronen bij leiders en professionals die verstrikt zijn geraakt in hun eigen reflexen. Zo ont-wikkelen zij zich tot systemisch intelligente leiders en professionals, die stevig geaard moedig met autoriteit hun plek innemen.

Aanmelden

Wanneer je vragen hebt kun je mailen met contact@eenhelderezaak.nl of bellen met 06 – 51584245. 

Inschrijving

Locatie

De Locatie van de Leergang Leergang Heel de Organisatie® is de kantoorboerderij waar Een Heldere Zaak gevestigd is, naast het Hoevelakense bos. Vanaf deze locatie is het 5 minuten lopen naar het bos waar we -indien de weersomstandigheden het toelaten- onderdelen van de opleiding kunnen laten plaats vinden. 

Planning en praktische informatie

De leergang, duurt 8 dagen, verspreid over 7 modules. Daarnaast krijgt elke deelnemer een individuele systemische sessie die je dichter bij jouw WHY (bestaansreden) brengt. 

Editie II start met module I op 30 en 31 oktober 2020. De overige modules vinden plaats op 13 en 27 november, 18 december 2020 en op 15 januari, 5 februari  en 5 maart 2021.

Editie III start met module I op 12 en 13 maart 2021. De overige modules vinden plaats op: 9 en 23 april, 14 mei, 4 juni ,18 juni en 2 juli 2021. 

De individuele sessies vinden bij voorkeur tussen de 1e en 3e module van de leergang plaats, zodat de inzichten kunnen worden geïntegreerd in de volgende modules.

We werken in een kleine groep met maximale aandacht voor iedereen en elk verandervraagstuk: minimaal 6 en maximaal 8. Elke leergang start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur. De individuele sessie duurt van 9.00 – 12.30 uur of van 13.30 – 17.00 uur. Data in overleg. De ruimte waarin we werken houdt rekening met de Corona-maatregelen. 

Investering

Deze leergang vraagt jouw bereidheid en tijd om je in jezelf en in de patronen van je organisatie te verdiepen. Houd er rekening mee dat het systemisch werk, dat in elke module aan de orde is, een diepgaande innerlijke beweging teweeg kan brengen. Je komt dichter bij jezelf, neemt je plek steviger in en krijgt zo meer impact. Je effectiviteit groeit, wat maakt dat je ‘boven jezelf uitstijgt’.  

De financiële investering per deelnemer van een organisatie of zelfstandige onderneming bedraagt € 3.750,00 inclusief BTW en wordt voorafgaand aan de eerste dag van de leergang gefactureerd.

Dit bedrag is inclusief een werkboek met theorie, systemische oefeningen en huiswerkopgaven. Bij deelname zijn de betalingsvoorwaarden van Een Heldere Zaak van kracht, die hier te vinden zijn: Algemene voorwaarden.

Uiteraard wordt elke deelnemer uitgenodigd voor de boekpresentatie die naar alle waarschijnlijkheid gaat plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2020, wanneer Een Heldere Zaak 10 jaar bestaat. Elke deelnemer krijgt dan het boek mee dat Marieke van Voorn op dit moment schrijft over haar werk.

Leergang Heel de Organisatie® als PDF

De inhoud van deze webpagina is ook te downloaden als PDF – klik hier.

Aanbevolen Literatuur

  • “Door de Bomen het bos zien: Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties” (Jan Bommerez, 2016).
  • “Verwaarloosde Organisaties: introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals”(Joost Kampen, 2014).
  • “Reinventing Organizations”(Frederic Laloux, 2016).
  • “Context, context, context: how our blindness to context cripples even the smartest Organizations”(Barry Oshry, 2018).
  • “Start with WHY: how great leaders inspire everyone to take action”(Simon Sinek, 2009).

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” (Aristoteles).

Foto: De klaproos staat symbool voor vrede, vertrouwen op je eigen gevoel, leren luisteren naar je hart en verbinding met het universele bewustzijn.    

 

X
X