Het geheel is meer…

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN

Is dat waar? Soms niet helemaal of… zelfs helemaal niet, wanneer er tussen ‘de delen’ iets wringt in de onderlinge verhoudingen. In organisaties die voortdurend veranderen, transformeren teams ook. Verandering geeft vaak nieuwe kansen en uitdagingen, maar kan ook leiden tot reactief of agressief gedrag, verzuim, onzekerheid, onmacht. Want veranderingen brengt verlies. Verlies van bekende uitgangspunten, collega’s, cultuur, plezier, positie, taken, macht…

Een gezonde emotionele basis draagt bij aan een vitale organisatie en aan veerkrachtige, daadkrachtige en duurzaam inzetbare leiders en professionals.

Een Heldere Zaak wordt regelmatig ingeschakeld bij teams die, na een reorganisatie, met veel power en impact in een nieuwe samenstelling verder willen, maar die helaas vaak vastlopen in onderling gedoe. Wanneer het onderlinge vertrouwen in een team wordt geschaad, en wanneer de leiderschapsrol nog onvoldoende bedding geeft, wordt samen werken een bijzonder lastige opgave, ook voor competente, getalenteerde mensen.

Voor teams die willen bouwen is een stevige bouwrijpe ondergrond, noodzakelijk. Leiders in een vitale organisatie fungeren als het fundament en kunnen de grond bouwrijp maken en houden door:
• Welkom heten en respectvol afscheid nemen van degenen die komen en gaan (een goede gastheer/gastvrouw).
• Het ontwikkelen van een stevige teamidentiteit en missie (stevige wortels en een ruggengraat),
• Het team te coachen en beschermen bij het bijdragen aan haar kerntaak en de organisatievisie, binnen het krachtenveld waarin zij werken (ruggensteun),
• Met zelfkennis oog te hebben voor de eigen triggers en overdrachtsfenomenen, zodat zij deze niet projecteren op het team (persoonlijk leiderschap en meesterschap),
• Met mensenkennis individuele teamleden coachen bij het met wederzijdse afhankelijkheid ‘samen werken’ aan een resultaat (spiegel en interveniëren),
• De kerntaak van het team/de organisatie centraal te stellen, waarbij zij voortdurend bewust zijn en sturen op wat wel en niet (meer) bijdraagt daar aan (wegbewijzer en -onderhoud),

Zo voorkomt een leider dat zijn of haar team functioneert als eigen wijs los zand, een afwachtende leemlaag of op angstig drijfzand. Door daarnaast ook oog te hebben voor oud zeer dat bijvoorbeeld is ontstaan door reorganisaties, fusies, conflicten en incidenten in het verleden, voorkomt een leider dat een team gaat bouwen op vervuilde grond.

Een Heldere Zaak diagnosticeert wat er in de emotionele laag van een organisatie of een team nog meespeelt, zodat de grond bouwrijp gemaakt wordt voor transformatie. Terug naar de kern, met een stevige basis. De diagnose maakt begrijpelijk en geeft rust, grip, focus en balans. En het geeft organisaties en mensen ruimte voor hun ongekende mogelijkheden.

X
X