Met Een Heldere Zaak help ik sinds 2011 (delen van) organisaties, teams, leiders en professionals te ont-wikkelen, die zich hebben in-gewikkeld in complexe verhoudingen met zichzelf en anderen. Dit zijn InCompany trajecten die gericht zijn op het versterken van het ‘zelfhelend’ vermogen, zodat in-gewikkelde verhoudingen en complexiteit duurzaam wordt doorbroken. Het doorbreken van rationele en irrationele blokkades, maakt dat de organisatie en haar personeel weer gaat stralen en zo de juiste werknemers en klanten en cliënten aantrekt.

Individuele trajecten en leiderschapsleergangen

Een Heldere Zaak biedt zowel individuele begeleiding als incompany leergangen voor hoger management, middelmanagement, stafadviseurs / businesspartners, omdat persoonlijke ontwikkeling een voorwaarde is voor organisatie-ontwikkeling. Leiders en professionals met een vergelijkbare positie kunnen in de vorm van een leergang- of intervisiereeks door mij worden begeleid. Ik werk altijd met casuïstiek van de deelnemers zelf, zodat hetgeen men leert inzien, meteen kan worden geïntegreerd in het dagelijkse werk.

In individuele trajecten werk ik vaak met leiders en professionals in organisaties met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze ‘vechten’ vaak al langere tijd -ten koste van zichzelf- omdat hun visie, aanvliegroute én de kracht waarmee ze die naar buiten brengen onvoldoende aansluit bij de belevingswereld en het bewustzijn van anderen in hun krachtenveld. Veelal zijn het mensen met een groot potentieel die zichzelf onbewust in de weg zitten, bijvoorbeeld door een gebroken vertrouwen in anderen (en vaak ook in zichzelf), of door subtiele vormen van zelf-sabotage of minder subtiele vormen van zelfdestructie. Deze patronen zijn met de individuele sessies van Een Heldere Zaak snel en effectief te ontrafelen en te transformeren, waardoor zelftwijfel, frustratie en burn-out klachten hun macht verliezen. Overleven wordt omgezet naar levenskracht met relativeringsvermogen.

Team- en Organisatievraagstukken

In organisatieopdrachten werk ik graag samen met (interim) leiders die zich bewust zijn van het grote potentieel van hun team en/of organisatie, maar inzien dat er in het verleden cruciale zaken, mensen en taken zijn verwaarloosd, waardoor de organisatie vastloopt in controlemechanismen, tegenkrachten en onnodige complexiteit. Meestal zijn het (interim) leiders die niet zelf de bron zijn van het vastgelopen team, maar zich realiseren dat alleen adequaat leiderschap niet voldoende is om de vastgeroeste patronen te doorbreken.

Hóe ik het proces van ont-wikkelen en ont-vouwen van tegenkrachten realiseer is een magisch (en) realistisch proces en daardoor eigenlijk ‘met geen pen te beschrijven’, omdat elke interventie verschilt en ook haar intensiteit. Het keuzepalet voor een systemisch interventie door Een Heldere Zaak is er in een lichtere inzicht-gevende en een diepgaande transformerende variant:

  • Inzicht en overzicht met een krachtenveldanalyse: een bestuur, directie- of managementteam kiest voor het zichtbaar maken van wat er speelt in de onderstroom van hun team en haar context, waarbij ook helder wordt welke interventies men kan nemen om patronen te doorbreken.
  • Inzicht, overzicht en transformatie met systemische interventies: een bestuur, directie- of managementteam kiest voor de variant met meer diepgang en transformatie van het collctief onderbewustzijn. Gestart wordt met een krachtenveldanalyse met organisatieopstellingen. Voorts wordt elke spaak-in-het-vliegwiel die we tegenkomen nader onderzocht, (h)erkend en verder getransformeerd. De bron van de ontstane situatie wordt zo tot op de draad toe uitgeplozen. Zowel zaken uit het verleden als blokkades in het heden worden aangepakt.

Leiders  kunnen kiezen voor een lichte en een meer diepgaande aanpak, mede afhankelijk van de kwetsbaarheid en veerkracht van de betrokkenen. Zo kent iedere samenwerking een eigen dynamiek en vertrekpunt wat elk ontwikkelproces uniek maakt.  

Meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn en werkplezier

Geen traject en uitkomst is hetzelfde, hoewel het startpunt van een ont-wikkel-proces zoals gezegd altijd de voorgeschiedenis van individuen en organisatievraagstukken is. Belangrijk principe is dat ieder gaat onderkennen welke bijdrage men zélf heeft geleverd aan de ontstane situatie. Dát bewustzijn werkt sterk doorbrekend, vermindert onmacht, geeft ruimte aan begrip en mildheid naar andere actoren in het krachtenveld. Het vormt het begin van het opnieuw zélf de regie pakken. Ook de uitwerking van elk ont-wikkelproces vertoont veel overeenkomsten waarbij men individueel en in teamverband naderhand meer realiteitszin, eenheidsbewustzijn, tevredenheid, invloed en flow in leven en werk ervaart.

“The journey isn’t so much about becoming someone. It’s about getting rid of everything that isn’t really you”, Paolo Coelho.

Foto: een waterlelie staat symbool voor zuiverheid, liefde, vruchtbaarheid en eenheid. Lelies groeien vanuit de modder naar het licht en laten zien dat vanuit moeilijke tijden iets prachtigs en sterks kan ontstaan.

X
X