– Leergang Systemische Intelligentie –

Je weet veel van je organisatie, je geeft leiding aan teams en processen en neemt daar verantwoordelijkheid voor. De organisatiestructuur staat, de werkprocessen zijn op elkaar afgestemd en de functie- en taakverdeling is helder. In de bovenstroom heb je er alles aan gedaan om je doelen te halen. Intuïtief weet je dat je ook iets te doen hebt in de onderstroom. De onzichtbare laag die de energie van de organisatie bepaalt. Deze leergang geeft je meer inzicht in die onderstroom en helpt je om het potentieel vrij te maken.

Vitaliteit van organisaties

Het succes van een organisatie wordt in hoge mate bepaald door het gedrag van mensen. Gedrag wordt veelal gestuurd door onbewuste niet-rationele processen in de onderstroom. Het komt mede voort uit de gewoonten en de historie van een organisatie.
Verstoringen in de onderstroom worden zichtbaar als ‘gedoe’ dat veel energie van betrokkenen vraagt en vaak ten koste gaat van het resultaat. Voorbeelden zijn: teams of business units die niet optimaal functioneren, of jarenlange strubbelingen die zijn ontstaan door reorganisaties, overnames of fusies.
Een organisatie is als een organisme, een levend systeem dat net als in de natuur gezond of ziek kan zijn. Jij hebt de positie om patronen te doorbreken en de organisatie te vitaliseren.

Systemische Intelligentie

In de onderstroom zijn drie systemische principes van belang: ordening, plek en balans van geven en nemen. In de leergang maak je je deze principes eigen. Er is veel ruimte om je eigen vragen in te brengen en om deze vanuit het systemisch perspectief uit te werken.
Je krijgt inzicht in de onbewuste waarden en normen binnen je organisatie – het collectief bewustzijn – en in het krachtenveld daarbuiten. Verstoringen uit het verleden en verborgen loyaliteiten worden zichtbaar. Je leert de dynamiek van de onderstroom te lezen en te hanteren.
Focus op de kerntaken brengt de bovenstroom en de onderstroom op één lijn. Dit haalt de ruis uit je organisatie. Je legt daarmee een stevig fundament voor het vermogen tot zelforganisatie en een emotioneel gezond bedrijf.

Een systemisch intelligente leider is in staat om te anticiperen op veranderingen en om de organisatie of afdeling langs nieuwe wegen te voeren. De ervaring leert dat je vaak diep van binnen weet wat werkt. Deze leergang maakt de al aanwezige systemische intelligentie en intuïtie in je ‘wakker’ en geeft je het vertrouwen om te werken met de systemische principes.

Marieke van Voorn (1970), heeft zich, als organisatiesocioloog en verandermanager, gespecialiseerd in het systemisch werken met organisaties en in het coachen van teams en leiders. Vanuit haar eigen onderneming, Een Heldere Zaak (2010), richt ze zich op het stroomlijnen van rationele en niet-rationele (emotionele) processen in en tussen individuen, teams en organisaties. Ze maakt daarbij veel gebruik van Organisatieopstellingen. Energielekken als een hoog (ziekte-)verzuim, weerstand tegen verandering en verborgen agenda’s worden getransformeerd naar onderlinge cohesie en samenwerking. Als organisatiecoach verbindt ze hoofd, hart en ziel van leiders en teamleden.

Harry Cremers (1962) is van huis uit chemisch technoloog en heeft na diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven, o.a. als algemeen directeur, zijn activiteiten verlegd naar de begeleiding van leiders en organisaties bij hun groei en ontwikkeling. Hij doet dit vanuit zijn eigen coaching en consultancy bureau Trescee (2010). Zijn focus ligt op het ontwikkelen van het volle potentieel van de leider en de organisatie: dit vraagt dat het inrichten van de bovenstroom (strategie, organisatie structuur, operationele processen) hand-in-hand gaat met het gezond maken van de onderstroom. Hij werkt daarbij nauw samen met de eindverantwoordelijke directeur/bestuurder. Iedere organisatie is uniek en maatwerk is het uitgangspunt.

Voor wie
Deze leergang is bedoeld voor leiders in het hoger management. Je ontmoet andere leiders op sleutelposities en leert van elkaars vraagstukken en uitdagingen.

Data
De leergang wordt georganiseerd op 2, 3, 4 november, met een terugkomdag op 25 november. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.

Locatie
Mooirivier Hotel & Congres, Oude Oever 10, 7722 VE, Dalfsen
Voor meer informatie zie: www.mooirivier.nl; tel 0529-478777
Je verblijft op basis van beschikbaarheid en volgorde van aanmelding in een superior-kamer.

Informatie en aanmelden

Marieke van Voorn, Een Heldere Zaak
Email: contact@eenhelderezaak.nl
Tel: 06 51 584 245
www.eenhelderezaak.nl

Harry Cremers, Trescee
Email: info@trescee.nl
Tel: 06 23 694 339
www.trescee.nl

Prijs
Je investering voor deze vierdaagse leergang bedraagt € 1.750,00 (excl. BTW). Dit is inclusief verblijf, het uitstekende ontbijtbuffet en de business lunches en diners.

X
X