CLINIC SYSTEMISCHE INTELLIGENTIE VOOR BUSINESSPARTNERS

Fixen of Voeden?

De taak van businesspartner is buitengewoon belangrijk voor het gezond en wendbaar functioneren van een organisatie. Businesspartners vinden we op tal van gebieden, zoals HRM, Finance & Control, Communicatie, Kwaliteitszorg, ICT, Inkoop, Marketing & Sales.

Businesspartners hebben gezamenlijk een schat aan informatie voor zowel de leiders in de top, het hoger- en middel- management en voor uitvoerende professionals. Maar komt jouw wijsheid wel tot zijn recht? Zit je bij de juiste mensen aan tafel? In hoeverre werken businesspartners samen? Welke vraagstukken komen er op je bord? Mag jij problemen fixen of mag jij directie, management en professionals een spiegel voorhouden?

Apen of dode paarden?

Businesspartners hebben vaak verschillende interne klanten met conflicterende behoeftes en belangen. Businesspartners zonder “awareness over hun voedende taak” vervallen in een spagaat tussen beide partijen. Triangulatie. Wanneer businesspartners zich verantwoordelijk voor andermans werk gaan gedragen, worden ze paradoxaal genoeg ook verantwoordelijk gehouden. Krijg jij wel eens apen op je schouder van een ander? Trek of duw je wel eens aan een dood paard?

Systemisch Wijzer

Doorbreek je eigen patronen met een ruimer bewustzijn. Leer inzien wat jouw plek en taak is, wat er speelt en hoe je je het beste kunt verhouden tot die krachten en (on)machten. De maakt de Clinic helder hoe je effectiever kunt interveniëren en hoe jij steviger je plek in kunt nemen om het systeem met jouw wijsheid te voeden.

De Clinic bestaat uit een theoretisch kader en uit het werken met systemische oefeningen en organisatieopstellingen. Iedere deelnemer kan zijn/haar eigen casus inbrengen en ieder kan worden gevraagd als representant in de cases van anderen.

Ondertussen groeit je zelfinzicht, je zelfvertrouwen en je inzicht in organisatiedynamiek.

Voor wie

De Clinic is uitermate geschikt voor Businesspartners met een grote dosis zelfspot en ambitie. Werk jij al geruime tijd als businesspartner  HRM, Finance & Control, Communicatie, Kwaliteitszorg, ICT, Inkoop, Marketing & Sales etc. én wil je meer inzicht en impact hebben in je werk, schrijf je dan in. Ik help jou om de apen van je schouder te verjagen en geef je alle input die je nodig hebt om zelf de dode paarden los te laten.

Investering

Ter introductie kost deze tweedaagse summerclinic op 27 en 28 augustus slechts € 499,00 inclusief BTW, een reader en twee keer lunch. Voor de tweede editie op 2 en 9 oktober bedraagt de investering € 599,00.

Inschrijving

“The ego seeks to divide and separate. Spirit seeks to unify and heal” (Pema Chodron).

Foto: Kersenbloesem staat in Japan symbool voor de gelijkwaardigheid van de natuur met het leven van de mens. Gezien de korte levensduur van kersenbloesem staat deze ook symbool voor geboorte, leven, dood, wedergeboorte en vergankelijke schoonheid. 

X
X