Deze pagina document betreft het privacy-beleid van Een Heldere Zaak, gevestigd te Amersfoort. Marieke van Voorn is de oprichter en eigenaar van Een Heldere Zaak. Zij is zelfstandig ondernemer, zonder personeel. Het KvK-nummer is: 3212 0438.

Persoonlijke gegevens van klanten en cliënten
Een Heldere Zaak verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voornaam, achternaam en geslacht
  • Organisatie en functie
  • Email-adres en telefoonnummer
  • Eventueel gevolgde leergangen, masterclasses en workshop

Deze gegevens verzamelt Een Heldere Zaak, om ca. 6 keer per jaar doelgroepgericht een nieuwsbrief te versturen. De persoonlijke gegevens werden tussen de oprichting van Een Heldere Zaak in 2010 en het in gebruik nemen van Mailchimp in maart 2020 verzameld door direct en indirect contact.

Ieder die op 1 maart 2020 in de database staat heeft bij elke nieuwsbrief kunnen aangeven of ze die nieuwsbrief nog wilden ontvangen. Derhalve heeft ieder die op 1 maart 2020 in de database staat deze zonder verweer ontvangen.
Vanaf maart 2020 worden de persoonlijke gegevens verzameld via de contactformulieren op de website van Een Heldere Zaak en via de Mailchimp nieuwsbrieven.

Voor de facturatie maakt Een Heldere Zaak gebruik van een ander systeem, waarin alleen de noodzakelijke gegevens worden opgeslagen.

Reacties en contactformulieren
Bezoekers kunnen geen reacties achterlaten op de website. Alleen wanneer men zich inschrijft voor een opleiding, kan men een extra vraag stellen of opmerking maken. Marieke van Voorn reageert persoonlijk op elke reactie en zal erna de informatie die in de reactie staat vermeld verwijderen.

Een Heldere Zaak maakt geen gebruik van aparte contactformulieren. Ieder die contact opneemt, zonder zich te willen inschrijven voor een opleiding of de nieuwsbrief, kan een mail sturen naar contact@eenhelderezaak.nl of bellen met 06 – 5158 4245.

Cookies & Analytics
Een Heldere Zaak maakt gebruik van Cookies en de privacy vriendelijke versie van Google Analytics, waarbij gegevens van bezoekers van de website worden geanonimiseerd. Mailchimp toont echter wel statistieken op persoonsniveau over openen en klikpercentages van degenen die zonder verweer deel uit maken van de database.

Met wie wordt data gedeeld
De data van Een Heldere Zaak wordt opgeslagen op de Microsoft Cloud. Daarnaast heeft de websitebouwer van Een Heldere Zaak inzicht in de data die via Mailchimp wordt opgeslagen.

Voor webhosting maakt Een Heldere Zaak gebruik van de dienstverlening van D-Hosting. De data, zoals bovenstaand benoemd, wordt bewaard totdat iemand actief aangeeft via Mailchimp of email dat hij of zij niet langer nieuwsbrieven wil ontvangen.

Wanneer Een Heldere Zaak ophoudt te bestaan zal de database worden geleegd en vernietigd, behalve alle gegevens die nodig zijn ten behoeve van de administratie waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

Amersfoort, maart 2020

X
X