Reinventing Organizations met Vrijheid, Vertrouwen & Verantwoordelijkheid

“Wisdom is found in truth. Doubt can only be removed by action”, J.W. von Goethe.

Transformatie van oude structuren naar nieuwe, nog onbekende manieren van werken, gaat vaak met veel verlies en twijfel gepaard. Dan is het belangrijk dat een organisatie emotioneel gezond is en ‘de waarheid onder ogen ziet’. Dat leiders congruent gedrag vertonen met de waarden en visie die ze op hun website uitdragen. En… dat teams de ruimte krijgen (en durven nemen) om besluiten te nemen die het geheel dienen en overeenkomen met de waarden van de organisatie.

Voor sommigen lijkt het een utoptie om meer vrijheid, een groot gevoel van vertrouwen en zelfbewustzijn en een stevige verantwoordelijkheid met bijbehoren bevoegdheden te ervaren in het werk. In emotioneel gezonde organisaties met een frisse onderstroom en een open cultuur is dit mogelijk. Zeker wanneer ook de structuur en processen in de bovenstroom kloppend bijdragen aan een gezamenlijk doel (de bedoeling).

Frederic Laloux schreef er een boek over: Reinventing Organizations (2015), dat leest als een trein met een spannende bestemming. Hij beschrijft in zijn boek o.m. de evolutie van organisaties en hoe collectief bewustzijn, het streven naar heelheid van onderlinge relaties en bezieling steeds meer aan terrein wint bij het nieuwe organiseren.

In moderne organisaties wordt macht losgelaten om plaats te maken voor zelforganisatie en meer samen beslissingsbevoegdheid. De aandacht voor macht maakt tevens plaats voor het streven naar heelheid met ruimte voor wijsheid, intuïtie en energetisch bewustzijn. Tevens hebben moderne organisaties een evolutief doel; een doel dat meebeweegt met interne en externe maatschappelijke ontwikkelingen.

Frederic Laloux is helder over de belangrijk(st)e voorwaarde voor moderne, vitale organisaties; de rol van leiderschap: “De organisatie kan zich niet verder ontwikkelen dan de ontwikkelfase waarin het leiderschap zich bevindt”. Met leiders die hun ego en persoonlijke belangen laten gelden, blijven organisaties terug vallen in machtsspel, intriges, doofpotten, onderlinge strijd, onnodige regels en stiekem gedrag.

Ook in mijn werk als heelkundig organisatiecoach komt steeds naar voren dat het helen van verziekte, verstrikte verhoudingen sneller en beter gaat met systemisch intelligente leiders. Dat zijn leiders die ook oog en gevoel hebben voor wat zich in de onderstroom van hun organisatie afspeelt, en met de juiste interventies hun team(s) begeleiden naar zelforganisatie, vak- & taakvolwassenheid en heelheid. Systemisch intelligente leiders grijpen in, wanneer de eenheid en het samen dienen van het grotere geheel en het evolutieve doel in gevaar komt. Met respect wordt afscheid genomen van elementen en mensen die verdeeldheid nastreven, om zo plaats te maken voor mensen die wel kunnen en willen bijdragen aan de eenheid.

 

 

 

X
X