Terug naar de kern

En hierheen keer ik terug, zoals de lijn naar het uitgangspunt, het vuur naar de zon, de beek naar de zee (Busenello).

In vrijwel alle organisaties waar Een Heldere Zaak komt, wordt er gewerkt aan het verdraaien, kantelen of continue verbeteren van de organisatie. Het geeft voortdurend nieuwe kansen en uitdagingen, maar het kan ook leiden tot weerstand, onzekerheid, onmacht. En het brengt verlies. Verlies van bekende uitgangspunten, boventallige collega’s, cultuur, plezier, positie, taken, macht…

Dan is het belangrijk voor de mensen die blijven, dat er een stevige basis is om op terug te vallen. En voor de mensen die moeten gaan, dat zij goed afscheid kunnen nemen. Voor de mensen die voortbouwen en door veranderen, is een stevige bouwrijpe ondergrond, noodzakelijk. Maar wat te doen wanneer de grond onder organisaties…
– Bestaat uit los zand, met gebrek aan samenhang en samenwerking na bijvoorbeeld een fusie,
– Is als drijfzand, doordat leiders hun focus, visie en daadkracht verliezen door de veranderingen,
– Een leemlaag is, met vaste en haast ondoordringbare gedragspatronen en gewoontes,
– Nog vervuilde grond is met veel oud zeer over eerdere reorganisaties en conflicten een zware emotionele lading.
…. dan is het lastig verdraaien, kantelen of continue verbeteren. En dan raakt het dienen van de kerntaak en het bestaansrecht van de organisatie (de klanten) op de achtergrond. En het onderlinge ‘gedoe’ treedt dan meer op de voorgrond. Een gezonde emotionele basis draagt bij aan een vitale organisatie en aan veerkrachtige, daadkrachtige en duurzaam inzetbare leiders en professionals.

Een Heldere Zaak diagnosticeert wat er in de emotionele laag van een organisatie of een team nog meespeelt, zodat de grond bouwrijp gemaakt wordt voor transformatie. Terug naar de kern, met een stevige basis. De diagnose maakt begrijpelijk en geeft rust, grip, focus en balans. En het geeft organisaties en mensen ruimte voor hun ongekende mogelijkheden.

X
X