Toekomstig Leiderschap – Leergang Systemische Intelligentie

U weet veel van uw organisatie, u bestuurt deze en bent verantwoordelijk voor de continuïteit. U heeft de strategie bepaald en geeft richting. De organisatiestructuur staat, de werkprocessen zijn op elkaar afgestemd en de functie- en taakverdeling is helder. Dit alles vindt plaats in de bovenstroom van de organisatie.

Vitaliteit van organisaties

Het succes van een organisatie wordt echter in hoge mate bepaald door het gedrag van mensen. Gedrag wordt veelal gestuurd door onbewuste niet-rationele processen in de onderstroom. Het komt mede voort uit de gewoonten en de historie van een organisatie.
Verstoringen in de onderstroom worden zichtbaar als ‘gedoe’ dat veel energie van betrokkenen vraagt en vaak ten koste gaat van het resultaat. Voorbeelden zijn: teams of business units die niet optimaal functioneren, of jarenlange strubbelingen die zijn ontstaan door reorganisaties, overnames of fusies.
Een organisatie is als een organisme, een levend systeem dat net als in de natuur gezond of ziek kan zijn. Als eindverantwoordelijke leider heeft u de positie om patronen te doorbreken en de organisatie te vitaliseren.

Systemische Intelligentie

In de onderstroom zijn drie systemische principes van belang: ordening, plek en balans van geven en nemen. In de leergang maakt u zich deze principes eigen. Er is veel ruimte om uw eigen organisatievraagstukken in te brengen en om deze vanuit het systemisch perspectief uit te werken.
U krijgt inzicht in de onbewuste waarden en normen binnen uw organisatie – het collectief bewustzijn – en in het krachtenveld daarbuiten. Verstoringen uit het verleden en verborgen loyaliteiten worden zichtbaar. U leert de dynamiek van de onderstroom te hanteren.
Focus op de kerntaken brengt de bovenstroom en de onderstroom op één lijn. Dit haalt de ruis uit uw organisatie. U legt daarmee een stevig fundament voor het vermogen tot zelforganisatie en een emotioneel gezonde bedrijfsvoering.

Systemisch intelligente leiders

Een systemisch intelligente leider is in staat om te anticiperen op veranderingen en zijn/haar organisatie door zwaar weer te loodsen of langs nieuwe wegen te voeren. De ervaring leert dat leiders vaak diep van binnen weten wat goed is voor hun organisatie. De leergang maakt de al aanwezige systemische intelligentie en intuïtie in u ‘wakker’ en reikt u de instrumenten aan om ermee te werken.

Begeleiders

Marieke van Voorn (1970), heeft zich, als organisatiesocioloog en verandermanager, gespecialiseerd in het systemisch werken met organisaties en in het coachen van teams en leiders. Vanuit haar eigen onderneming, Een Heldere Zaak (2010), richt ze zich op het stroomlijnen van rationele en niet-rationele (emotionele) processen in en tussen individuen, teams en organisaties. Ze maakt daarbij veel gebruik van Organisatieopstellingen. Energielekken als een hoog (ziekte-)verzuim, weerstand tegen verandering en verborgen agenda’s worden getransformeerd naar onderlinge cohesie en samenwerking. Als organisatiecoach verbindt ze hoofd, hart en ziel van leiders en teamleden.

Harry Cremers (1962) is van huis uit chemisch technoloog en heeft na diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven, o.a. als algemeen directeur, zijn activiteiten verlegd naar de begeleiding van leiders en organisaties bij hun groei en ontwikkeling. Hij doet dit vanuit zijn eigen coaching en consultancy bureau Trescee (2010). Zijn focus ligt op het ontwikkelen van het volle potentieel van de leider en de organisatie: dit vraagt dat het inrichten van de bovenstroom (strategie, organisatie structuur, operationele processen) hand-in-hand gaat met het gezond maken van de onderstroom. Hij werkt daarbij nauw samen met de eindverantwoordelijke directeur/bestuurder. Maatwerk is het uitgangspunt.

Voor wie
Deze leergang is bedoeld voor eindverantwoordelijke leiders (algemeen directeuren en bestuurders) die een unieke en veelal solitaire plek in hun organisatie innemen. In deze leergang brengen we leiders met een vergelijkbare positie, invloed en verantwoordelijkheid bij elkaar.

Data
De leergang wordt is toegankelijk voor een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers en vindt plaats op 2, 3, 4 november met een terugkomdag op 25 november.

Locatie
Mooirivier Hotel & Congres, Oude Oever 10, 7722 VE, Dalfsen
Voor meer informatie zie: www.mooirivier.nl; tel 0529-478777
U verblijft op basis van beschikbaarheid en volgorde van aanmelding in een superior-kamer.

Informatie en aanmelden
Marieke van Voorn, Een Heldere Zaak
Email: contact@eenhelderezaak.nl
Tel: 06 51 584 245, www.eenhelderezaak.nl

Harry Cremers, Trescee
Email: info@trescee.nl
Tel: 06 23 694 339, www.trescee.nl

Prijs
Uw investering voor deze vierdaagse leergang bedraagt € 1975,00 (excl. BTW).
Dit is inclusief uw verblijf, een uitstekend ontbijtbuffet en de business lunches en diners.

X
X