Transformatie van een verwaarloosde organisatie

Healing youself is connected to healing others (Yoko Ono)

In het afgelopen half jaar heb ik een zorginstelling begeleid met kenmerken van een verwaarloosde organisatie. Dit werd mede veroorzaakt door een flink aantal pijnlijke ervaringen:

– Jarenlange wisselingen van directie, management & teamleiders, waardoor het hoofd en het hart van de organisatie gescheiden werden en er verdeeldheid ontstond tussen leiders en uitvoerend personeel,

– Het plotselinge, vaak geheimzinnige vertrek van leiders, zorgmedewerkers en behandelaren, waardoor er een breed beleefde existentiële angst ontstond voor het (eigen) verlies van functie,

– Drie fusies, de nodige reorganisaties en implementatie van nieuwe systemen, waardoor men in rouw verkeerde over het verlies van identiteit, collega’s en gebruikelijke werkwijzen.

Deze gebeurtenissen en een gebrek aan heldere, eerlijke communicatie hebben er -niet verwonderlijk- toe geleid dat het personeel al jaren in de overlevingstand stond en gedrag vertoonde dat henzelf en zéker het welzijn van cliënten niet diende. Veel onrust en agressie onder cliënten en vaak ook bij hun familie werd het dagelijkse drijfzand waarop de zorgteams en behandelaren balanceerden die er elke dag het beste van probeerden te maken. Een schier onmogelijke taak… En inmiddels bleek de regie overgenomen door de (te) -betrokken- cliëntenraad en hadden teamleiders, locatiemanagers en directie het nakijken. Met de beste bedoelingen, verkeerde de organisatie al jaren in een anarchie.

There is only one process of healing and that is faith. There is only one healing power and that is the subconscious mind (J. Murphy)

Een Heldere Zaak heeft met vijftien systemische teaminterventies het helingsproces van dit organisatiesysteem in gang gezet. Het bestuur & directie, locatiemanagement & teamleiders, het behandelteam en alle multidisciplinaire teams hebben middels organisatieopstellingen een meervoudig perspectief gekregen op de ontstane situatie, met als gevolg een transformatie van het collectieve bewustzijn op alle niveaus door:

– afscheid te nemen van de negatieve energie, emoties en overtuigingen over het verleden die sinds lange tijd in het collectief onderbewuste waren genesteld,

– de (pijnlijke) realiteit onder ogen te zien, zoals de impact van het eigen gedrag op het welzijn van de cliënten door de -verziekte- onderlinge verhoudingen in elk team.

– concrete, noodzakelijke besluiten te nemen, helderder te communiceren en meer aandacht aan ‘de bedoeling’ (cliëntenzorg) te geven in plaats van aan ‘onderlinge strijd’.

Before you can move in new directions, you have to let go of what is not working for you. We often forget that growth requires sacrifice (A. Villoldo)

Dit heling- & transformatieproces maakte dat afscheid werd genomen van heilige huisjes & koninkrijkjes. Vaste overtuigingen van alle betrokkenen werden doorbroken en getransformeerd naar een nieuw en breder perspectief. Aanvankelijke angst en weerstand voor deze transformatie werden voor de meeste betrokkenen omgezet naar beweging en vitaliteit. En voor hen die niet mee willen of kunnen bewegen in de nieuwe, gezonde verhoudingen wordt nu gezocht naar een structurele oplossing.

Zo groeit langzaam het vertrouwen in elkaar en in de organisatie en zo keerde de rust in deze woon-zorginstelling terug. De cliëntenraad heeft inmiddels de nodige stappen terug gezet om -alleen- haar adviserende rol op te pakken.

En voor de cliënten en hun familie ontstond er meer rust en veel meer woonplezier…, want ‘het helen van jezelf en je team’ heeft direct een positieve impact voor ieder ander in de organisatie.

X
X