Transformeren en leiderschap

Transformeren … is het voortdurend her-scheppen en her-vormen van een bestaand systeem, zodat het haar bestaansrecht houdt. Zonder bestaansrecht, vervalt immers de functie van een organisatie(onderdeel).

De betekenis van ‘transformeren’ heeft een fundamenteel ander uitgangspunt dan ‘veranderen’. Transformeren gaat uit van het ontstaan en bestaan van een organisatie, terwijl veranderen de toekómstige vorm als stip-op-de-horizon neemt.

Transformeren is ook een duurzaam en diepgaand proces waarbij afscheid wordt genomen van contraproductieve en schadelijke elementen, zodat nieuwe elementen, die wel positief bijdragen, hartelijk welkom kunnen worden geheten.

Worsteling
Dit thema houdt me bezig, omdat ook mijn opdrachtgevers ermee ‘kampen’. Veel leiders in organisaties worstelen met het vaak gedwongen verander- en transformatieproces waarin hun organisatie verkeert. Een bestuurder van een zorginstelling vertelde me laatst dat de complexiteit van het interne maar ook het externe krachtenveld maakte dat hij eigenlijk niet wist waar hij moest beginnen… Eerdere reorganisaties en fusies en de ‘laten-we-het-wel-gezellig-houden-cultuur’ hadden ertoe geleid dat de werkelijke eenheid ontbrak.

Wanneer een gezamenlijk vertrekpunt en een gezamenlijk doel ontbreekt, dan is transformeren naar een nieuwe heldere organisatievorm onbegonnen werk…. Zeker wanneer ook externe partijen, zoals huisartsen, wijkteams en verzekeraars aan de poort staan om ook hun aandeel te geven en nemen in de toekomstige zorg. Een constructieve samenwerking komt dan echt niet van de grond…

Mijn systemische teaminterventies maakt veel energie los die vast zat in oude beelden en oud zeer. De energie stroomt erna op een positieve manier die leidt tot bereidheid tot interne samenwerking en een open mind voor samenwerking met externe partijen, mede omdat het de cliënten ten goede komt. En dát is uiteindelijk wel de bedoeling van professionals en management …

Oplossingsrichting
Vitaal ‘transformeren’ begint bij het her-vinden en her-scheppen van de identiteit / bestaansrecht van het eigen systeem door de niet-rationele processen en de emotionele gesteldheid van een systeem onder ogen te zien. Met Een Heldere Zaak begeleid ik organisaties die de niet-rationele processen (angst, verdriet en (onderdrukte) woede) willen omzetten naar gezonde emotionele verhoudingen, zodat ziel en zakelijkheid weer te verbinden zijn. Wanneer de vitaliteit hersteld is, kan men gezamenlijk een weg vinden naar een toekomstige stip op de horizon, die de samenleving (klanten, cliënten, patiënten en burgers) dient.

Vernieuwd
Recent heb ik mijn website en logo laten transformeren, zodat deze weer aansluit bij de ontwikkeling van mijn werk als organisatiecoach van niet-rationele processen. Op mijn website plaats ik regelmatig nieuwe blogs over ontwikkelingen en ervaringen met teambegeleiding en organisatie-transformatie. Op de nieuwe Facebook pagina van Een Heldere Zaak plaats ik artikelen, foto’s, oproepen voor representanten en kun je directer volgen wat ik zoal doe en ervaar. Ook kun je me volgen op twitter @EenHeldereZaak. Welkom!

X
X